Gặp người sẽ giữ quyền công bố tại phiên tòa xử Phan Anh Tuấn: “Rất nhiều người trong và ngoài ngành Hải Quan liên can đến vụ án” – Phần 2

tại bản cáo trạng trước phiên tòa; hành vi “đưa và nhận hối lộ” cũng không nhỏ: người ít nhất cũng nhận cỡ xe Dream II và 5-6 lượng vàng, người nhiều nhất nhận của hối lộ trị giá 40-50... Read More

Gặp người sẽ giữ quyền công bố tại phiên tòa xử Phan Anh Tuấn: “Rất nhiều người trong và ngoài ngành Hải Quan liên can đến vụ án” – Phần 1

Sau khi cáo trạng đã được tống đạt đến các bị can trong vụ án buôn lậu vàng, đồng hồ, đô la và nhận hối lộ qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, phóng viên báo Phụ Nữ đã phỏng vấn ông Lê... Read More